ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
474  ถนนโกสีย์  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000