สวดมนต์ข้ามปี2559-2560

banner

เชิญชวนประชาชนร่วมสวดพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ วันขึ้นปีใหม่

เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

ดาว์นโหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

บทสวดมนต์ข้ามปี

รายชื่อวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ภาคเหนือ