ตัวอย่างกระทู้ นธ.ตรี

ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมศึกษาชั้นตรี

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fptrschool.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2F%E0%B9%91.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]