คุณนุจรี เสือเขียวสมทบทุนร่วมสร้างก้าวย่างอย่างมีสติ

คุณนุจรี เสือเขียว และคณะครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สมทบทุนร่วมสร้างก้าวย่างอย่างมีสติ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท อนุโทนาสาธุ

Donat