กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลร.9

monk

กำหนดการแนวทางปฏิบัติหนังสือเวียนพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการบำเพ็ญกุศล สตมวาร ปัณรสมวาร ปัญญาสมวาร สตมวาร  คลิกที่นี่

กำหนดการทุกวัดทั้งในและต่างประเทศ  คลิกที่นี่

บทสวดที่ใช้  คลิกที่นี่

ธรรมกถา  คลิกที่นี่

ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ  คลิกที่นี่